Sannolikt att ECB höjer räntan i juli och går ifrån negativa räntor i september – Lagarde (uppdatering)

(Förtydligar i inledningen)

ECB kommer sannolikt att börja höja sin ränta i juli, i linje med guidningen. Baserat på nuvarande utsikter kan ECB därmed sannolikt lämna de negativa räntorna i slutet av det tredje kvartalet. Det skriver ECB:s ordförande, Christine Lagarde i ett blogginlägg under måndagen.

”Mot bakgrund av de bevis som jag presenterade ovan förväntar jag mig att nettoköpen inom ramen för APP kommer att upphöra mycket tidigt under det tredje kvartalet. Detta skulle göra det möjligt för oss att höja räntan vid vårt möte i juli, i linje med vår framåtblickande vägledning. Med utgångspunkt i de nuvarande utsikterna är det troligt att vi kommer att kunna lämna de negativa räntorna i slutet av det tredje kvartalet”, skrev Lagarde i sitt inlägg.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons