Sandvik slutför förvärvet av Frezite

Verkstadsbolaget Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av portugisiska Frezite.

Frezites erbjudande består primärt av specialanpassade polykristallina diamantverktyg för metall- och träapplikationer, med exponering mot fordons-, verkstads- och flygsegmenten. Det framgår av ett pressmeddelande.

I fjol hade det portugisiska bolaget intäkter om 450 miljoner kronor, och en rörelsemarginal på 15 procent. Påverkan på Sandviks vinst per aktie är begränsad, dock något positiv.

Frezite kommer att redovisas i Walter, en division inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons