Sämre än väntat för Mips – halverar omsättningen

Publicerad

Hjälmsäkerhetsbolaget Mips redovisar en omsättning som var lägre än väntat under andra kvartalet. Även rörelsevinsten sjönk.

Omsättningen sjönk 50,5 procent till 102 miljoner kronor (206). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 130. Den organiska försäljningstillväxten var -53 procent (25,0).

Rörelseresultatet blev 23 miljoner kronor (107). Rörelsemarginalen var 22,5 procent (51,9).

Resultatet före skatt var 26 miljoner kronor (101). Resultatet efter skatt blev 20 miljoner kronor (80), analytikerkonsensus 33. Resultat per aktie hamnade på 0,76 kronor (3,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 9 miljoner kronor (55).

Mips, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning102130-21,5%206-50,5%
Organisk försäljningstillväxt, procent-5325,0
Rörelseresultat23107-78,5%
Rörelsemarginal22,5%51,9%
Resultat före skatt26101-74,3%
Nettoresultat2033-39,4%80-75,0%
Resultat per aktie, kronor0,763,01-74,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet955-83,6%

Konsensusdata från Factset

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons