Rysslands inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade mer än väntat i juni

Rysslands inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade mer än väntat i juni.

Tjänsteindexet förbättrades till 51,7 i juni. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 49,0.

Föregående månads utfall var 48,5.

Rysslands sammanvägda inköpschefsindex ökade i juni.

Det sammanvägda indexet förbättrades till 50,4 i juni.

Föregående månads utfall var 48,2.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Rysslandjuni, 2022Konsensusmaj, 2022
Inköpschefsindex för tjänstesektorn51,749,048,5
Inköpschefsindex sammanvägt50,448,2

Konsensusdata från Bloomberg

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons