Finwire

Rottneros ökade omsättningen och vinsten i tredje kvartalet (uppdatering)

Uppdaterad 2021-10-22
Publicerad 2021-10-22

(uppdatering avser volymer, vd-kommentar mm)


Massaproducenten Rottneros ökade såväl omsättningen som vinsten i det tredje kvartalet.

Omsättningen steg 12,2 procent till 570 miljoner kronor (508). Uppgången är drivet av ökade försäljningspriser.

Producerad volym var 92,2 tusen ton (110,2). Produktionen har påverkats av årliga underhållsstopp. Det skedde dock inte 2020. Såld volym var 92,5 tusen ton (106,9). Efterfrågan var stark i Europa och försäljningen hölls tillbaka av lägre produktion.

Rörelseresultatet blev 101 miljoner kronor (4), med en rörelsemarginal på 17,7 procent (0,8).

Resultatet efter skatt blev 71 miljoner kronor (-1).

Resultat per aktie hamnade på 0,47 kronor (-0,01).

"Massamarknaden fortsätter att vara stark. I Europa, som svarar för omkring 70 procent av vår försäljning, var listpriset för NBSK stabilt på 1 340 USD per ton under kvartalet och även i början av oktober. Att efterfrågan för en av våra viktigaste produkter, oblekt sulfatmassa (UKP), stigit med 26 procent under perioden januari-augusti är också ett styrketecken", skriver vd Lennart Eberleh i rapporten.

Elpriserna är ett orosmoln för massatillverkaren.

"Elmarknaden är ett orosmoln, de höga priserna under sommaren accelererade under september. Våra elsäkringar fungerar mycket väl för att neutralisera resultateffekterna, men spot-priset som vi köper till för produktionen har skjutit iväg och vi var tvungna att ta produktionsstopp på sliplinjen under september, såväl på timbasis som flera dagar i samband med underhållsstoppet. Sammanlagt var det cirka åtta dygn under kvartalet. Även i oktober har vi haft vissa fortsatta produktionsbegränsningar för sliplinjen. Kundernas förtroende för oss kan skadas om vi inte uppfattas som en stabil leverantör. CTMP-produktionen har inte påverkats under kvartalet tack vare en bättre lönsamhet", skriver Rottneros-chefen.


Rottneros, MkrQ3-2021Q3-2020FörändringNettoomsättning57050812,2%Rörelseresultat10142 425,0%Rörelsemarginal17,7%0,8%Nettoresultat71-1Resultat per aktie, kronor0,47-0,01

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in