Rörelseresultatet väntas öka med 28 procent för TF Bank, rapport på tisdag 25 januari

TF Bank förväntas ha ökat intäkterna med 26 procent under det fjärde kvartalet. Utlåningen till hushåll väntas också ha ökat till strax under 11 miljarder kronor. Flera analytiker pekar på att banken växer och är i ett starkt momentum där såväl konsumentutlåning som tillväxt inom bankens kreditkort bidrar inför delårsrapporten. Rapporten för det fjärde kvartalet presenteras på morgonen tisdagen den 25 januari.

Utlåningen väntas ha stigit till 10.9 miljarder kronor vid utgången av det fjärde kvartalet och det motsvarar en tillväxt på 38 procent jämfört med samma tid förra året. Basen i bankens låneportfölj är konsumentlån med relativt låga kreditbelopp och kort återbetalningstid.

Samtliga fyra analytiker som bevakar TF Bank har köprekommendation för aktien och snitt-riktkursen har justerats upp under det senaste kvartalet med nästan 20 procent.

Den senaste pandemivågen har inte visat sig i risken att banken drabbas ytterligare av ökade kreditförluster och under det fjärde kvartalet väntas banken redovisa kreditförluster på 75 miljoner kronor. En ökning med 21 procent jämfört med året innan.

Väntat rörelseresultat för TF Bank ligger på 99 miljoner kronor, en ökning med 28 procent jämfört med motsvarande period i fjol då vinsten landade på 77 miljoner.

Rörelsens intäkter väntas ha ökat med 26 procent till 296 miljoner kronor för det fjärde kvartalet och vinsten per aktie väntas landa på 3,51 kronor, en ökning med 32 procent jämfört med samma period i fjol.

TF Bank, MSEK2021 q4Est2020 q4Rörelseintäkter29626%234Rörelsekostnader12127%95Rörelseresultat9928%77Nettoresultat7628%59Kreditförluster7521%62Resultat per aktie3,5132%2,67Utlåning till privatmarknaden, miljarder SEK10,938%7,9Konsensus insamlat av Finwire på uppdrag av bolaget.

AnalyshusABGNDACARPARRekommendationKöpKöpKöpKöpRiktkurs255 kronor242 kronor252 kronor245 kronorDatum18/1/20225/1/202221/1/202219/1/2022

newsroom@finwire.se
Twitter: @Finwire

Annons