Riksbyggen ökar omsättning och resultatet under helåret 2021

Kooperativa fastighetsbolaget Riksbyggen redovisar ökande omsättning och resultatet under helåret 2021. Resultatet lyfts av en strukturaffär med SBB.

Omsättningen steg 11,2 procent till 9 890 miljoner kronor (8 897).

Rörelseresultatet blev 2 882 miljoner kronor (426), med en rörelsemarginal på 29,1 procent (4,8).

Företaget sålde under förra året 70 procent av Unobo till SBB vilket också förklarar det starka resultatet. Det var också den största affären för Riksbyggen i modern tid.

Antalet bostäder i produktion sjönk till 3 824 (4 092) medan antalet förvaltade bostadsrättsföreningar ökade till 4 423 (4 384). Av dessa är 1 721 (1 712) andelsägande bostadsrättsföreningar. Fastighetsbolaget hade en rekordstark försäljning under 2021.

– Riksbyggen har ett oerhört starkt utgångsläge för att öka produktionen av nya bostäder och samtidigt bidra till ökad innovation och hållbarhet, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen. Hon fortsätter.

– Även det underliggande resultatet för 2021 är starkt vilket är väldigt viktigt. Det behövs en långsiktigt hög byggtakt under många år för att nå en balans på bostadsmarknaden och det vill Riksbyggen bidra till.

Fastighetsbolaget har startat att proptech-bolag.

– Ska vi bli mer digitala och mer hållbara så räcker det ju inte med att Riksbyggen blir det, störst effekt får vi om hela branschen utvecklas och det vill vi vara med och bidra till, säger Johanna Frelin.

Riksbyggen, Mkr2 0212 020FörändringNettoomsättning9 8908 89711,2%Rörelseresultat2 882426576,5%Rörelsemarginal29,1%4,8%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons