Rhovac kallar till extra stämma för att besluta om omvänt förvärv och ny styrelse

Publicerad

Aktieägarna i forskningsbolaget Rhovac kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 11 januari 2023 i Lund.

Styrelsen föreslår att stämman ska godkänna det förslagna omvända förvärvet av det danska onkologibolaget Chosa. Köpeskillingen uppgår till 43,73 miljoner nyemitterade aktier i Rhovac till teckningskursen 1,05 kronor per aktie. Säljarna av Chosa får därigenom ett ägande på 69,7 procent av aktierna i Rhovac.

Stämman föreslås också välja en ny styrelse. Förslaget är att entlediga de hittillsvarande styrelseledamöterna Gunnar Gårdemyr, Cristina Glad och Lars Höckenström samt att välja Neil Goldsmith, Ingrid Atteryd Heiman, Claus Frisenberg Pedersen och Ulla Hald Buhl till nya styrelseledamöter vid sidan av den befintliga styrelseledamoten Lars Hedbys, samt att välja Neil Goldsmith som ny styrelseordförande.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att bolaget byter namn till Chosa Oncology. Antalet aktier ska vara lägst 60 miljoner och högst 240 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons