Resurs ökade vinsten under första kvartalet

Nischbanken Resurs Holding redovisar minskande intäkter under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Vinsten steg dock.

De totala intäkterna uppgick till 766 miljoner kronor (771).

Rörelseresultatet blev 260 miljoner kronor (247). Nettoresultatet blev 204 miljoner kronor (189).

Resultatet per aktie blev 1,00 kronor (0,93).

Utlåningen till allmänheten var 34,2 miljarder kronor (31,6).

”Under det första kvartalet 2022 såg vi en god tillväxt i låneboken med 8 procent och vinsttillväxt om 8 procent jämfört med föregående år”, uppger vd Nils Carlsson i rapporten.

Han fortsätter.

”Fortsatt hög förändringstakt. Förändringarnas vindar satte fart på Resurs under 2021 och arbetet med vår intensiva transformationsresa fortsätter enligt plan.”

Resurs, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Intäkter766771-0,6%
Rörelseresultat2602475,3%
Nettoresultat2041897,9%
Resultat per aktie, kronor1,000,937,5%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons