Resurs ökade rörelseresultatet, föreslår utdelning

Publicerad

Nischbanken Resurs Holding redovisar ökande intäkter under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet ökade under perioden.

De totala intäkterna uppgick till 865,8 miljoner kronor (772,8).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 509,5 miljoner kronor (402,8).

Kreditförlusterna uppgick till 265,0 miljoner kronor (178,9).

Rörelseresultatet blev 244,5 miljoner kronor (223,9).

Nettoresultatet blev 192,5 miljoner kronor (165,4).

Resultatet per aktie blev 0,93 kronor (0,81).

Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2023 och avser då att föreslå en halvårsutdelning vilket motsvarar 50 procent av det rapporterade nettoresultatet för de första sex månaderna 2023 och uppgår till 0,91kronor per aktie, ett totalt utdelningsbelopp om 182 miljoner kronor.

Resurs, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Intäkter865,8772,812,0%
Rörelseresultat före kreditförluster509,5402,826,5%
Kreditförluster-265,0-178,9
Rörelseresultat244,5223,99,2%
Nettoresultat192,5165,416,4%
Resultat per aktie, kronor0,930,8114,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons