Resurs kallar till extra stämma för att besluta om utdelning och nyval till styrelsen

Aktieägarna i nischbanken Resurs Holding kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 13 oktober. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning på 0,92 kronor per aktie. Denna utdelning aviserades i halvårsrapporten som släpptes i juli.

Vidare föreslås att stämman beslutar att välja Pia-Lena Olofsson till ny styrelseledamot, vilket har meddelats tidigare.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons