Finwire

Renewcell ökar rörelseförlusten under första kvartalet - fortsätta bygga organisationen

Uppdaterad 2021-05-05
Publicerad 2021-05-05

Textilåtervinningsbolaget Renewcell redovisar en högre förlust under det första kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (0). Försäljningen relaterar till leverans av massa till ett nytt produktutvecklingsprojekt.

Rörelseresultatet blev -19,6 miljoner kronor (-15,8). Det försämrade resultatet beror huvudsakligen på ökade personalkostnader i samband med att organisationen stärks inför uppbyggnaden av den kommersiella produktionen.

"För oss handlar 2021 om att arbeta målmedvetet för att leverera enligt den plan vi gick till marknaden för att finansiera. I Kristinehamn prioriteras validering av råvaror, processparametrar och produktspecifikationer inför uppstart på Ortviken i Sundsvall. Vi fortsätter samtidigt bygga organisationen för att stödja snabb uppskalning. Jag nöjd över att kunna konstatera att vår etablering fortskrider enligt plan", säger vd Patrik Lundström.

Resultatet före skatt var -19,3 miljoner kronor (-16,0).

Resultatet efter skatt blev -19,3 miljoner kronor (-16,0), och per aktie -0,6 kronor (-0,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -18,3 miljoner kronor (-9,5).

Renewcell, MkrQ1-2021Q1-2020Nettoomsättning0,60Rörelseresultat-19,6-15,8Resultat före skatt-19,3-16,0Nettoresultat-19,3-16,0Resultat per aktie, kronor-0,6-0,8Kassaflöde från löpande verksamhet-18,3-9,5

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Platsannonser

Logga in