Rekordvinst för Rejlers under första kvartalet

Teknikkonsulten Rejlers redovisar kraftigt ökande omsättning och rörelseresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 25,3 procent till 849,1 miljoner kronor (677,4). Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 18,4 procent (-4,2).

Ebita-resultat blev 76,4 miljoner kronor (34,4), med en ebita-marginal på 9,0 procent (5,1).

Rörelseresultatet blev 60,2 miljoner kronor (24,2), med en rörelsemarginal på 7,1 procent (3,6).

Resultatet efter skatt blev 48,0 miljoner kronor (31,7), en ökning med 51,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,38 kronor (1,57), vilket innebär en ökning med 51,6 procent mot föregående år.

”Återigen uppnår Rejlers en rekordvinst för ett enskilt kvartal och en rejäl förbättring jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Vårt kontinuerliga arbete för att förbättra marginalerna genom höjd debiteringsgrad, god prisutveckling och kontroll på våra kostnader fortsätter att ge konkreta resultat”, kommenterar vd Viktor Svensson.

Vidare skriver Svensson att bolaget framöver kan påverkas av krigets effekter på den europeiska konjunkturen, men att man varken har verksamhet i Ryssland eller Ukraina.

Rejlers, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning849,1677,425,3%
EBITA76,434,4122,1%
EBITA-marginal9,0%5,1%
Rörelseresultat60,224,2148,8%
Rörelsemarginal7,1%3,6%
Nettoresultat48,031,751,4%
Resultat per aktie, kronor2,381,5751,6%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons