Regeringen vill satsa 1,8 miljarder kronor för förvärv av fastigheter för Polismyndigheten

Regeringen avser att bevilja Fortifikationsverket en investering om 1,8 miljarder kronor för förvärv av fastigheter för Polismyndigheten. Investeringen är ett led i regeringens arbete med att bekämpa den organiserade brottsligheten och stärka polisens verksamhet. Det framgår av ett pressmeddelande från Finansdepartementet.

Regeringen avser att besluta om ett fastighetsförvärv i området Sörentorp i Solna och Sollentuna, där det i dag bedrivs polisiär verksamhet. Förvärvet innebär att Polismyndigheten kan expandera på området och göra nya investeringar.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons