Finwire

Redwood Pharma redovisar som förväntat ingen nettoomsättning i första kvartalet

Uppdaterad 2021-05-11
Publicerad 2021-05-11

Forskningsbolaget Redwood Pharma redovisar som förväntat ingen nettoomsättning under första kvartalet 2021. Rörelseförlusten minskade jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till noll kronor, i likhet med samma period i fjol.

Rörelseresultatet blev -3,9 miljoner kronor (-4,4).

Resultatet före skatt var -4,3 miljoner kronor (-4,4).

Resultatet efter skatt blev -4,3 miljoner kronor (-4,4). Resultat per aktie hamnade på -0,23 kronor (-0,30).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -6,7 miljoner kronor (-4,2).

- Redwood Pharma började det nya året med ett tydligt fokus på den fortsatta utvecklingen av RP101 och RP501, våra produktkandidater för behandling av torra ögon (Dry Eye Disease, DED). DED fortsätter att vara ett allvarligt problem med stora medicinska behov som erbjuder intressanta kommersiella möjligheter för våra två program. RP101 och RP501 har potential att adressera stora och underbehandlade patientsegment som lider av milda till svåra former av DED, kommenterar vd Martin Vidaeus i delårsrapporten.

- Vårt längst framskridna program, RP101, riktar sig mot specifika underliggande biologiska mekanismer och ökar produktionen av tårvätska. Det kan vara den första hormonbehandlingen av DED för kvinnor efter klimakteriet som lider av kronisk, måttlig till svår DED, med en beräknad patientpopulation på 10 miljoner i USA och Europa. RP501 är en Intelligel-baserad terapi under utveckling för både män och kvinnor i alla åldrar som lider av mild DED. Företaget kommer att fortsätta utveckla dessa program mot kommersialisering med utnyttjande av kapitalet från den kraftigt övertecknade företrädesemissionen på 34,2 miljoner kronor i februari 2021, fortsätter Martin Vidaeus.

Ledningsgruppen utvärderar för närvarande tillsammans med styrelsen strategiska alternativ för att maximera det kommersiella värdet av RP501.

Redwood Pharma, MkrQ1-2021Q1-2020Nettoomsättning0,00,0Rörelseresultat-3,9-4,4Resultat före skatt-4,3-4,4Nettoresultat-4,3-4,4Resultat per aktie, kronor-0,23-0,30Kassaflöde från löpande verksamhet-6,7-4,2

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in