Redsense Medical: Sakta men säkert – Penser

Q2’22

Bolagets nettoomsättning uppgick till 1,93 mkr (1,48) och rörelseresultatet blev -2,42 mkr (-2,87) under det andra kvartalet vilket är något under våra estimat. Med ett tufft år bakom sig visar nu bolaget en tillväxttakt på 30% y/y vi. Jämför man dock med det föregående kvartalet Q1’2022 gick omsättningen ned med 38%. Kassa inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 16,5 mkr.

https://docs.penser.se/a/3039/REDS20220901.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/sakta-men-sakert-redsense-medical

Penser Access

Annons