Recyctecs resultat tyngs av fastighetsförsäljning

Publicerad

Miljöteknikbolaget Recyctec redovisar lägre intäkter och ökad förlust i tredje kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 12,1 procent till 2,9 miljoner kronor (3,3).

Rörelseresultatet blev -4,4 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet före skatt var -4,7 miljoner kronor (-2,6). Här ingår förlust vid försäljning av fastigheten i Jönköping med -2,4 miljoner kronor. Justerat för fastighetsförsäljningen är resultatet -2,3 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -4,7 miljoner kronor (-2,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,36 kronor (-0,65).

– Även om vi befinner oss i en konjunkturavmatting, och vi får signaler om en generell nedgång hos våra distributörer, ser ledningen mycket positivt på framtiden. Vi får dagligen förfrågningar från nya kunder gällande vårt sortiment där vi kan erbjuda återvunnen glykol. Vi kan glädjande konstatera att detta arbete börjar generera resultat. Vi kommer att fortsätta med vårt fokuserade säljarbete med tydliga mål och aktiviteter hos befintliga kunder inför kommande kvartal och år. Parallellt kommer nya kundgrupper och segment att bearbetas, skriver ledningen om framtidsutsikterna i delårsrapporten.

– Inför 2024 kommer vi, parallellt med vårt operativa säljarbete, att ha fokus på bolagets marknadsföring mot beslutsfattare hos befintliga och potentiella kunder, avslutas framtidsutsikterna.

Recyctec, MkrQ3-2023Q3-2022Förändring
Nettoomsättning2,93,3-12,1%
Rörelseresultat-4,4-2,5
Resultat före skatt-4,7-2,6
Nettoresultat-4,7-2,6
Resultat per aktie, kronor-0,36-0,65

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons