Finwire

Raysearch redovisar lägre intäkter och kraftig resultatminskning i första kvartalet

Uppdaterad 2021-05-05
Publicerad 2021-05-05

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar lägre intäkter och en kraftig resultatminskning i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Orderingången halverades.

Nettoomsättningen sjönk 22,4 procent till 162,1 miljoner kronor (208,9).

Rörelseresultatet blev 12,3 miljoner kronor (51,6), med en rörelsemarginal på 7,6 procent (24,7).

Resultatet före skatt var 11,4 miljoner kronor (51,2).

Resultatet efter skatt blev 7,1 miljoner kronor (40,5), en minskning med 82,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,21 kronor (1,18), vilket innebär en minskning med 82,2 procent mot föregående år.

Orderingången sjönk till 145,1 miljoner kronor (300,0), en minskning med 51,6 procent mot föregående år. Orderstocken uppgick till 1 207,1 miljoner kronor (1 281,5) per den 31 mars.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 104,3 miljoner kronor (66,1).

Covid-19-pandemin med tillfälliga omprioriteringar i sjukvården påverkade försäljningen negativt under första kvartalet. Marknadsläget förbättras successivt i takt med vaccinutrullningen och återhämtningen förväntas fortsätta. Samtidigt ökar smittspridningen i vissa regioner och det är oklart hur lång tid det tar innan vaccinationsprogrammet får effekt. Raysearch bedömer därför att covid-19-pandemin kommer att ha en negativ påverkan på bolagets omsättning och resultat under ytterligare ett antal månader framöver, främst genom att order kan komma att fördröjas, men pandemins effekter på omsättningen och resultatet bedöms minska successivt under 2021, skriver bolaget i delårsrapporten.

- Covid-19-pandemin hade en negativ påverkan på Raysearchs försäljning även under det första kvartalet 2021. Marknadsförutsättningarna var fortsatt utmanande i Europa och Nordamerika, medan vi såg ett bra marknadsläge i Asien, kommenterar vd Johan Löf i delårsrapporten.

Raysearch, MkrQ1-2021Q1-2020FörändringOrderingång145,1300,0-51,6%Nettoomsättning162,1208,9-22,4%Rörelseresultat12,351,6-76,2%Rörelsemarginal7,6%24,7%Resultat före skatt11,451,2-77,7%Nettoresultat7,140,5-82,5%Resultat per aktie, kronor0,211,18-82,2%Kassaflöde från löpande verksamhet104,366,157,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in