Randviken Fastigheter förvärvar fastigheter i Helsingborg för 41 miljoner kronor

Publicerad

Fastighetsbolaget Randviken förvärvar två fastigheter i Helsingborg för ett underliggande fastighetsvärde på 41 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären finansieras genom en apportemission till säljaren Östersjöhus på 10 miljoner och resten genom Randvikens egna medel och sedvanlig bankfinansiering. Tillträdet är villkorat av bankfinansieringen och beräknas ske senast den 31 mars 2022.

Fastigheterna, som är främst avsedda för lager/lätt industri, har en uthyrbar area på cirka 3 700 kvadratmeter och har som största hyresgäster plastleverantören Nordic Plastics Group och Veldi som erbjuder vuxenutbildning inom industri. Den årliga hyresintäkten ligger på cirka 2,8 miljoner kronor.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons