Randviken Fastigheter avyttrar nio fastigheter i Nyköping för 490 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Randviken har ingått bindande avtal om att avyttra nio fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 490 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Det överenskomna fastighetsvärdet i försäljningen är i linje med den senaste externvärderingen, enligt ett pressmeddelande.

Fastigheterna som avyttrats är centralt belägna i Nyköping och består till största del av bostadslägenheter. Köpare är Kungshem Fastigheter som är en fastighetsägare med lokal förvaltningsorganisation i Nyköping. Den uthyrningsbara arean uppgår till 23 000 kvadratmeter och den årliga hyresintäkten uppgår till 26,4 miljoner kronor. Frånträde sker den 1 september.

– Vi är väldigt glada över att kunna lämna över detta fina och samlade fastighetsbestånd till en så pass ansvarsfull och långsiktig ägare som Kungshem. För Randviken innebär affären en renodling där vi avyttrar större delen av vårt bostadsbestånd och kan nu lägga fullt fokus på vår portfölj av kommersiella fastigheter, kommenterar Gustaf Segerborg, vd i Randviken.

– Försäljningslikviden kommer att användas till att amortera seniorlån och brygglån. Genom detta stärks vår finansiella ställning samtidigt som intjäningsförmågan per aktie kommer att förbättras då vi avyttrar fastigheter som har en lägre direktavkastning än vårt genomsnitt och delvis återbetalar lån som har en högre ränta än vårt genomsnitt, avslutar Gustaf Segerborg.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons