Finwire

Randviken Fastigheter avser genomföra riktad nyemission på minst 670 miljoner kronor

Uppdaterad 2021-12-01
Publicerad 2021-12-01

Fastighetsbolaget Randviken har för avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier till institutionella och andra kvalificerade investerare om minst 670 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har tidigare flaggat för sin avsikt om riktad nyemission på 600 miljoner kronor.

Emissionen ska ske genom ett så kallat accelererat book building-förfarande, som inleds omgående och som beräknas vara avslutat före NGM Nordic SME:s öppning i morgon.

Randviken Fastigheter har vidare i dag överenskommit med säljarna om villkoren för förvärv av två fastighetsportföljer om ett totalt fastighetsvärde om cirka 2 776 miljoner kronor, som Randviken informerat marknaden om den 25 oktober och 15 november 2021.

En förutsättning för att Randviken ska ingå de överenskomna avtalen avseende förvärven, som redan undertecknats av säljarna, och ett villkor för att avtalet om bankfinansiering med Nordea och Swedbank ska träda ikraft, är att Randviken kan genomföra den riktade emissionen och därmed erhåller de ytterligare medel som krävs för att finansiera förvärvet.

För att stödja Randvikens genomförande av den riktade emissionen har huvudaktieägarna Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Nötudden Fastigheter Holding, Fastpartner, Vincero Invest och Tobias Emanuelsson, tillika styrelseordförande för Randviken, genom Relevante Wealth Management och RMW Rand, vederlagsfritt åtagit sig att lämna anbud om att teckna aktier i den riktade emissionen för ett belopp om sammanlagt minst 300 miljoner kronor.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in