Ralph Lauren slog förväntningarna – höjer utdelning (R)

Publicerad

(Korrigerar justerat resultat per aktie)

Klädföretaget Ralph Lauren redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 0,5 procent till 1,83 miljarder dollar (1,82). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1,76.

Justerat resultat per aktie blev 3,35 dollar (2,94), vilket är 14,7 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 2,92.

I utdelning föreslås 0,75 dollar per aktie (0,688).

För räkenskapsåret 2023 fortsätter företaget att förvänta sig att intäkterna i konstant valuta kommer att öka med cirka 8 procent.

Baserat på nuvarande växelkurser förväntas utländsk valuta påverka intäktstillväxten negativt med cirka 600 baspunkter under räkenskapsåret 2023, jämfört med den tidigare uppskattningen på 730 baspunkter.

Rörelsemarginalen för det fjärde kvartalet förväntas bli cirka 5,5 procent i konstant valuta.

Ralph Lauren, BUSDQ3-2022/2023KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2021/2022Förändring
Nettoomsättning1,831,764,0%1,820,5%
Resultat per aktie, justerat, USD3,352,9214,7%2,9413,9%
Utdelning per aktie, USD0,750,6889,0%

Konsensusdata från Factset

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons