Raiffeisen Bank rapporterar över förväntan – preliminära siffror

Österrikiska Raiffeisen Bank presenterar preliminära siffror för det fjärde kvartalet som överträffar analytikernas förväntningar. Banken aviserar i samband med detta också en utdelning på 0,80 euro per aktie.

Räntenettot uppgick till 1 462 miljoner euro, att jämföra med väntade 1 330 miljoner euro enligt analytikerkonsensus från Bloomberg.

Provisionsnettot blev 1 196 miljoner euro, väntat var 1 060 miljoner euro.

Tradingnettot uppgick till 192 miljoner euro, konsensus 86 miljoner euro.

Kreditförlusterna uppgick till -228 miljoner euro, väntat var -299,5 miljoner euro.

Rörelseresultatet blev 1 882 miljoner euro.

Nettoresultatet blev 890 miljoner euro.

Raiffeisens guidning för 2023 är ett räntenetto på 4,5-4,7 miljarder euro (3,3), väntat 4,31 miljarder.

Vidare spår banken att provisionsnettot uppgår till 2,4-2,5 miljarder euro (2,0), väntat 2,15 miljarder euro.

Avkastningen på eget kapital väntas hamna på cirka 10 procent (26).

Raiffeisen är stora i Central- och Östeuropa.

Raiffeisen Bank, MEURQ4-2022KonsensusFörändring mot konsensus
Räntenetto1 4621 3309,9%
Provisionsnetto1 1961 06012,8%
Tradingnetto19286123,3%
Kreditförluster-228-299,5
Rörelseresultat1 882
Resultat före skatt1 160972,719,3%
Nettoresultat890
Utdelning per aktie, EUR0,80

Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons