Qbrick får in Stockholm Parkering som kund

Streamingbolaget Qbrick har vunnit en upphandling med kommunala Stockholm Parkering. Avtalet som gäller bolagets videoplattform och distribution av video för intern och extern kommunikation gäller initialt 24 månader.

Det beskrivs i ett pressmeddelande att affären har en begränsad inverkan på Qbricks finansiella ställning. Däremot stärker det bolagets ställning inom fastigheter, infrastruktur och offentlig verksamhet.

”Stockholm Parkering är i behov av en videospelartjänst för att producera och lägga upp filmer online. Vi avser använda video för interna filmer, instruktions- och marknadsföringsfilmer. Vi tror på Qbrick som leverantör eftersom de redan jobbar med många andra offentliga verksamheter, har varit lyhörda för våra kommunikationsbehov och har en säker och tekniskt avancerad plattform som passar oss bra. De uppfyller även våra högt ställda krav enligt GDPR”, kommenterar kunden.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons