Q-linea rapporterar oförändrad förlustnivå

Publicerad

Diagnostikbolaget Q-linea redovisar en i princip oförändrad förlustnivå för rörelseresultatet i andra kvartalet 2024 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 85,7 procent till 0,2 miljoner kronor (1,4). Övriga rörelseintäkter var 0,5 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -65,4 miljoner kronor (-64,6).

Resultatet före och efter skatt blev -65,8 miljoner kronor (-65,0).

Resultat per aktie uppgick till -65,8 kronor (-2,23).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -44,1 miljoner kronor (-53,5) i andra kvartalet.

Bolaget har per den 30 juni 2024 sammanlagt 20,9 miljoner kronor (81,9) i tillgängliga medel.

– Sammanfattningsvis har det varit ytterligare ett kvartal med en hög aktivitetsnivå på flera fronter. Jag vill också tacka hela Q-lineas team som gör stora framsteg mot vårt gemensamma mål. Vi är ett relativt litet företag men tar stora och djärva steg för att utforma den globala lösningen för att hantera den viktiga frågan med sepsis och antimikrobiell resistens, kommenterar vd och koncernchef Stuart Gander i delårsrapporten.

Q-linea, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Nettoomsättning0,21,4-85,7%
Rörelseresultat-65,4-64,6
Resultat före skatt-65,8-65,0
Nettoresultat-65,8-65,5
Resultat per aktie, kronor-0,56-2,23
Kassaflöde från löpande verksamhet-44,1-53,5

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons