Public Property Invest minskar förvaltningsresultatet under 1H

Publicerad

Public Property Invest redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första halvåret, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 312 miljoner norska kronor (289), en ökning med 8,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 129 miljoner norska kronor (131), en minskning med 1,5 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev -225 miljoner norska kronor (-268).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 26,02 norska kronor (49,27).

SBB är storägare i Public Property Invest som nyligen noterades på Oslobörsen.

Public Property Invest, MNOKH1-2024H1-2023Förändring
Hyresintäkter3122898,0%
Förvaltningsresultat129131-1,5%
Nettoresultat-225-268
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, NOK26,0249,27-47,2%

Nyhetsbyrån Finwire

Annons