Prolight Diagnostics kallar till extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemission

Aktieägarna i diagnostiksystembolaget Prolight Diagnostics kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 24 februari i Lund.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 145 miljoner och högst 580 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta att genomföra den föreslagna företrädesemissionen av units på 77 miljoner kronor.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 25 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons