Prissättningsorganisation tror att lecanemab prissätts lägre än Aduhelm

Publicerad

Inflytelserika gruppen för läkemedelsprissättning ICER tror att Bioarctics lecanemab kommer att prissättas mellan 8 500 till 20 600 dollar för ett års behandling. Det framgår av en rapport från ICER (Institute for Clinical and Economic Review).

En prisnivå däremellan skulle uppfylla några vanliga trösklar för kostnadseffektivitet, noterar ICER. Behandling med lecanemab för patienter med Alzheimers verkar vara ”lovande men inte övertygande”, enligt institutet.

ICER är inte en statlig myndighet och har ingen befogenhet att fastställa priser, men många stora sjukförsäkringsbolag tar hänsyn till deras rapporter när de förhandlar om priser, skriver Reuters.

Priset är lägre än för Biogens kontroversiella alzheimerläkemedel Aduhelm, som godkändes sommaren 2021. Initialt sattes priset till 56 000 dollar, men sedan sänktes det till 28 200 dollar. Läkemedlet har sålt otroligt dåligt på grund av tvetydig effekt i kombination med en allvarlig biverkningsprofil. Försäkringsbolag vägrade betala för behandlingen.

I fas 3-studier minskade lecanemab graden av kognitiv nedgång med 27 procent jämfört med placebo. Läkemedlet är, likt andra antikroppar som angriper amyloidkaskaden för att bromsa sjukdomen, förknippat med biverkningar såsom mikroblödningar i hjärnan.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons