Finwire

Priserna på småhus steg 4 procent på kvartalsbasis i fjärde kvartalet, upp 6 procent under 2020

Uppdaterad 2021-01-22
Publicerad 2021-01-22

SCB:s fastighetsprisindex för permanenta småhus på riksnivå i Sverige visar en ökning i priserna med 6 procent under helåret 2020, jämfört med 2019. Vid en motsvarande jämförelse för fritidshus, så steg priserna med nästan 10 procent.

Under fjärde kvartalet var prisökningen på småhus 4 procent, jämfört med tredje kvartalet. För fritidshus var ökningen 1 procent.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser