Pricer kallar till årsstämma den 11 maj

Aktieägarna i prismärkningsbolaget Pricer kallas till årsstämma onsdagen den 11 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Valberedningen föreslår nyval av Irene Waldemarson som styrelseledamot. Omval föreslås av styrelseordförande Knut Faremo och omval av styrelseledamöterna Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Göran Sundholm och Jenni Virnes. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1 krona per aktie med utbetalning i november.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt
incitamentsprogram som riktas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av B-aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill också ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons