Finwire

Prebona minskar omsättning och ökar förlusten något - har uppnått ett par viktiga milstolpar

Uppdaterad 2021-11-29
Publicerad 2021-11-29

Materialteknikbolaget Prebona redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk till 0,2 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet före och efter skatt var -1,4 miljoner kronor (-1,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,05).

Likvida medel uppgick till 5,6 miljoner kronor (2,1). Bolagets bedömning är att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 12 månader. Vidare är bolagets målsättning att nå positivt kassaflöde tidigt under 2022.

"Under perioden uppnåddes ett par viktiga milstolpar då vi tecknade kommersialiserings-avtal
med två av våra strategiska kunder. Dels med ett konsortium bestående av Syngenta och
Opticept där Prebona levererar en näringslösning för att förlänga livet på snittblommor, dels
med amerikanska ZEP för lansering av OdorControl i USA och Kanada. Dessa samarbeten
beräknas resultera i viss försäljning under december men framförallt med start under början
av 2022", kommenterar vd Patrik Bernstein.

I slutet av sitt vd-ord framhåller Prebonachefen att man efter att ha knutit avtal med två stora affärspartners nu kan fokusera på mellanstora bolag som har potential att generera en snabbare omsättning.

Prebona, MkrQ3-2021Q3-2020FörändringNettoomsättning0,20,8-75,0%Rörelseresultat-1,2-1,0Resultat före skatt-1,4-1,2Nettoresultat-1,4-1,2Resultat per aktie, kronor-0,06-0,05Likvida medel5,62,1166,7%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in