Positiva uppdaterade fas 3-resultat för Astra Zenecas läkemedel Enhertu

Publicerad

Läkemedelsbolaget Astra Zenecas läkemedel Enhertu (trastuzumab deruxtecan) uppvisade positiva uppdaterade 22-månadersresultat från fas 3-studien Destiny-Breast03. Det framgår av ett pressmeddelande.

Läkemedlet jämfördes mot trastuzumab emtansine (T-DM1) som andra linjens behandling hos patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer.

De uppdaterade resultaten visade en statistisk signifikant förbättring avseende total överlevnad. Uppskattningsvis 77,4 procent av patienterna som fick Enhertu levde efter två år jämfört med 69,9 procent av patienterna som behandlades med T-DM1.

– De uppdaterade resultaten för Destiny-Breast03 som visar att Enhertu förlänger patienternas liv och även fördröjer utvecklingen med nästan två år förstärker vår övertygelse om att detta läkemedel har potential att sätta en ny standard för andra linjens behandling hos patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer, kommenterar Susan Galbraith, Executive Vice President, Oncology R&D på Astra Zeneca.

Enhertu har utvecklats i samarbete med japanska Daiichi Sankyo.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons