Polestar uppfyller för närvarande inte kravet för lägsta kurs på Nasdaq

Publicerad

Elbilstillverkaren Polestar har mottagit ett meddelande från Nasdaq-börsen där det framgår att bolaget för närvarande inte uppfyller kravet om en lägsta köpkurs på 1 dollar i enligt med börsens regler.

Meddelandet angav att bolaget har 180 dagar, eller till och med den 2 januari 2025, på sig att åter uppfylla kravet genom att ha en stängningskurs för bolagets depåbevis som uppgår till eller överstiger 1,00 dollar per depåbevis (adr) under minst tio på varandra följande arbetsdagar.

Meddelandet har ingen omedelbar inverkan på noteringen av bolagets värdepapper, vilka kommer att fortsätta handlas på Nasdaq, under förutsättning att bolaget fortsätter att uppfylla övriga noteringskrav.

Med det ökande affärsmomentumet, det växande modellutbudet och den diversifierade tillverkningen fortsätter Polestar att sikta på ett kassaflödesmässigt nollresultat mot slutet av 2025 och förväntar sig att detta kommer att återspeglas i bolagets värdering, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Polestar står för närvarande i 0,92 dollar.

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Annons