Plexians företrädesemission tecknades till 50 procent inklusive garantiåtaganden

Fintechbolaget Plexian tillförs cirka 16,4 miljoner kronor före emissionskostnader genom företrädesemissionen av units.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,1 procent med stöd av uniträtter och cirka 0,7 procent utan stöd av uniträtter. Resterande garanterad del av företrädesemissionen, motsvarande cirka 29,2 procent, har tilldelats emissionsgaranter. Totalt tecknades företrädesemissionen således till cirka 50,0 procent.

”Jag vill tacka våra aktieägare, både nya och de som stöttat oss genom åren, för ert förnyade förtroende. Vi har växlat upp med en ny strategi som gör det möjligt för oss att snabbare nå nya kunder och skapa tillväxt, där min huvudsakliga uppgift framåt kommer vara att stärka Plexians kommersiella utveckling. Den nya strategin har på kort tid resulterat i ett 20-tal nya partnerdialoger där hälften har potential att bli kunder redan innan sommaren”, säger vd Johan Möllerström.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons