Planacys rörelseförlust oförändrad

Mjukvarubolaget Planacy redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten var oförändrad.

Omsättningen steg till 3,6 miljoner kronor (2,2). Totala intäkter uppgick till 4,7 miljoner kronor (3,3).

”Säljmässigt har trycket varit högt under perioden även om vi mot slutet av kvartalet börjat notera ett aningen svagare marknadssentiment. Tillväxten av vår ARR uppgick till 1,248 (452) tkr, motsvarande ett nytt alltime-high och en sekventiell kvartalstillväxt om 11 procent”, skriver bolagets vd Jimmy Stenqvist Evegård i rapporten.

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet före skatt var -1,0 miljoner kronor (-0,9).

Likvida medel uppgick till 2,5 miljoner kronor (7,0).

”Fokus för produktutvecklingen under kvartalet har utöver produktplattformen legat på vårt erbjudande för Data Integration Service och Excel Add-in samt nyutveckling och vidareutveckling av våra Bestpractice-planning moduler för att fortsätta stärka vårt erbjudande till kund. Vi har haft ett bra utvecklingstempo och ligger för tillfället före plan”, säger vd:n.

Han säger vidare: ”Vi har goda förutsättningar att nå ett positivt EBITDA under innevarande kalenderår”.

Planacy, MkrQ1-2022Q1-2021
Nettoomsättning3,62,2
Rörelseresultat-0,9-0,9
Resultat före skatt-1,0-0,9
Likvida medel2,57,0

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons