Philadelphia FED index ökade mindre än väntat i juli

Publicerad

Philadelphia FED index ökade mindre än väntat i juli.

Indexet förbättrades till -13,5 i juli. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till -10,0.

Föregående månads utfall var -13,7.

Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser. En positiv siffra antyder en ökning i den ekonomiska aktiviteten, en negativ en minskning.

USAjuli, 2023Konsensusjuni, 2023
Philadelphia Fed index-13,5-10,0-13,7

Konsensusdata från Bloomberg

Asija Eminovic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons