Philadelphia FED index ökade mer än väntat i januari

Philadelphia FED index ökade mer än väntat i januari.

Indexet förbättrades till 23,2 i januari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 19,0.

Föregående månads utfall var 15,4.

Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser. En positiv siffra antyder en ökning i den ekonomiska aktiviteten, en negativ en minskning.

USAjanuari, 2022KonsensusFörändring mot konsensusdecember, 2021Philadelphia Fed index23,219,022,1%15,4Konsensusdata från Bloomberg

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons