Pharmalundensis redogör villkoren inför kommande teckningsperiod

Forskningsbolaget Pharmalundensis klargör under torsdagen villkoren gällande de teckningsoptioner som utgavs under företagets unitemission under december 2019.

Teckningsperioden pågår mellan den 1 till 31 december där innehavaren har rätt till en ny aktie för varje teckningsoption TO 2019/2022, TO4, till en kurs om 1,80 kronor per aktie.

”Optionsvillkoren har räknats om till följd av de företrädesemissioner bolaget genomfört sedan dess”, skriver Pharmalundensis i ett pressmeddelande.

Innehavare av teckningsoptioner bör notera att teckningskursen betydligt överstiger nuvarande marknadskurs.

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons