PGS vänder till en nettoförlust

Publicerad

PGS redovisar minskande omsättning och rörelsevinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet vänder till minus.

Omsättningen sjönk 43,0 procent till 156,0 miljoner dollar (273,6).

Rörelseresultatet blev 18,9 miljoner dollar (60,7), med en rörelsemarginal på 12,1 procent (22,2).

Justerat rörelseresultat blev 23,2 miljoner dollar (50,1), med en justerad rörelsemarginal på 14,9 procent (18,3).

Resultatet efter skatt blev -9,3 miljoner dollar (18,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 dollar (0,04).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 99,4 miljoner dollar (43,7).

Orderboken uppgick till 341 miljoner dollar vid utgången av kvartalet, att jämföra med 377 miljoner dollar i föregående kvartal och 311 miljoner dollar samma period året innan.

”Vår orderbok ligger kvar på en hög nivå och vi håller nu på att boka kapacitet för den tidiga delen av vintersäsongen. Vi förväntar oss att aktiviteten i kontraktsbudgivningen kommer att öka, drivet av den högsta volymen leads sedan december 2014”, kommenterar vd Rune Olav Pedersen.

Kapitalutgifterna för 2023 väntas uppgå till cirka 100 miljoner dollar, skriver bolaget under utsikter.

PGS, MUSDQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning156,0273,6-43,0%
Rörelseresultat18,960,7-68,9%
Rörelsemarginal12,1%22,2%
Rörelseresultat, justerat23,250,1-53,7%
Rörelsemarginal, justerad14,9%18,3%
Nettoresultat-9,318,7
Resultat per aktie, USD-0,010,04
Kassaflöde från löpande verksamhet99,443,7127,5%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons