Pexip ökar intäkterna men fördubblar förlusten i andra kvartalet

Teknikbolaget Pexip redovisar ökade intäkter i andra kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal i fjol. Rörelseförlusten fördubblades dock, även justerat för omstruktureringskostnader.

Nettoomsättningen steg 10,1 procent till 195,0 miljoner norska kronor (177,1).

Ebitda-resultatet blev -124,4 miljoner norska kronor (-40,6).

Rörelseresultatet blev -148,8 miljoner norska kronor (-58,8).

I resultatet ingår omstruktureringskostnader med 26,8 miljoner kronor.

Justerat rörelseresultat blev -122,2 miljoner norska kronor (-58,8).

Resultatet före skatt var -114,5 miljoner norska kronor (-56,6).

Resultatet efter skatt blev -89,5 miljoner norska kronor (-36,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,88 norska kronor (-0,35).

ARR steg till 106,1 (92,7) miljoner dollar, en ökning med 14 procent i årstakt.

Bolaget har vidtagit kostnadsbesparingar i andra kvartalet och ligger nu före sin plan att nå ett neutralt ebitda-resultat för verksamheten 2023 och tar nu sikt på att nå ett breakeven för kassaflödet efter första kvartalet 2023.

Pexip, MNOKQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning195,0177,110,1%
EBITDA-124,4-40,6
Rörelseresultat-148,8-58,8
Rörelseresultat, justerat-122,2-58,8
Resultat före skatt-114,5-56,6
Nettoresultat-89,5-36,8
Resultat per aktie, NOK-0,88-0,35

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons