Penser Dynamisk Allokering ökade 1,00 procent i november – halvledare och ESG bidrog positivt

Publicerad

Fonden Penser Dynamisk Allokering steg 1,00 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,16 procent och är därmed sämre än index som har minskat 10,38 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jonas Thulin.

Inledningsvis skriver förvaltaren att marknaden upplevde positiva tongångar under november och såg fortsatt ökad riskaptit på världens börser.

Partikongressen i Kina mottogs positivt av investerare och ledde till börsuppgångar. Fondens innehav i halvledarbolag och exponeringen mot nordisk ESG har gynnat fonden.

Innehav i Latinamerika har presterat sämre under månaden till följd av presidentvalet i Brasilien, vilket lett till att fonden minskat exponeringen mot Latinamerika under november månad.

”Vi har fortsatt en stor exponering mot USA med bakgrund till vår investeringstes om att USA kommer att klara sig undan en recession samt att dess inflationen kommer att rulla över snabbare än förväntat. I skrivande stund uppgår vår exponering mot USA till 31,8 procent”, skriver Thulin.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var GS Alternative Trend, Pareto ESG Global Corporate Bond och Global X Lithium & Battery Tech-ETF med portföljvikter om 7,23, 6,37 respektive 5,70 procent.

Vid månadens slut var fondens allokering mot aktier 63,1 procent och 23,3 procent mot obligationer. Fondens exponering var störst mot USA och Europa med en exponering om 31,8 respektive 17,9 procent.

Penser Dynamisk Allokering, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent1,00
Fond i år, förändring i procent-18,16
Index i år, förändring i procent-10,38

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons