Penser Dynamisk Allokering ökade 0,13 procent i augusti – positiva bidrag från Latinamerika

Fonden Penser Dynamisk Allokering steg 0,13 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,58 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att augusti var en volatil månad för marknaden som initialt utvecklades starkt för att sedan vända ner i mitten av månaden och avslutade i negativt territorium.

”Vår investeringstes för 2022 har varit att trots kriget och dess realekonomiska påverkan kommer USA och stora delar av Asien klara sig undan en recession. Vilket också blivit fallet så här långt och därför har vi valt att vara överexponerade mot just USA, Asien och även Latinamerika. Just nu är vår exponering mot globala aktier cirka 61,02 procent”, skriver förvaltaren.

Fonden har under månaden gynnats av exponeringen mot Latinamerika. Även exponeringen mot cybersäkerhet och global ren energi bidrog positivt.

I den negativa vågskålen fanns fondens exponering mot svenska aktier som står för cirka 4,46 procent av portföljen.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var SPDR S&P US Technology Select Sect ETF, iShares Global Clean Energy ETF USD Dist och XACT Norden med portföljvikter om 7,94, 7,46 respektive 5,47 procent.

Fondens aktieandel uppgick till 68 procent. Obligationsandelen i portföljen uppgick till 21,1 procent och andelen likvida medel uppgick till 5,4 procent.

Penser Dynamisk Allokering, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent0,13
Fond i år, förändring i procent-16,58

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons