Peab minskar omsättning men ökar rörelseresultat

Publicerad

Byggbolaget Peab redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen sjönk 6,5 procent till 15 756 miljoner kronor (16 858).

Rörelseresultatet blev 1 090 miljoner kronor (885), med en rörelsemarginal på 6,9 procent (5,2).

Resultatet före skatt var 1 406 miljoner kronor (881).

Resultatet efter skatt blev 1 110 miljoner kronor (694), en ökning med 59,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,86 kronor (2,36), vilket innebär en ökning med 63,6 procent mot föregående år.

Orderingången landade på 12 505 miljoner kronor (14 334), en minskning med 12,8 procent mot föregående år.

Peab, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Orderingång12 50514 334-12,8%
Nettoomsättning15 75616 858-6,5%
Rörelseresultat1 09088523,2%
Rörelsemarginal6,9%5,2%
Resultat före skatt1 40688159,6%
Nettoresultat1 11069459,9%
Resultat per aktie, kronor3,862,3663,6%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons