Pareto Nordic Corporate Bond ökade 0,44 procent i juni – 8 nya innehav via primärmarknaden

Publicerad

Fonden Pareto Nordic Corporate Bond steg 0,44 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden stigit 4,14 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltarteamet bestående av Øyvind Hamre, Stefan Ericson och Thomas Larsen.

Inledningsvis skriver förvaltarna att spreadarna på den nordiska high yield-marknaden var närmast oförändrad under månaden. I Europa minskade spreadarna något.

Under månaden höjdes norska och svenska styrräntan med 50 respektive 25 punkter. Endast FED behöll räntan oförändrad, däremot pekade man på framtida höjningar.

”Följaktligen tog 3M NIBOR, STIBOR och EURIBOR ytterligare ett steg upp under månaden vilket bidrar till högre avkastning framöver för fonden, som har två tredjedelar av sina positioner i obligationer med rörlig ränta”, skriver förvaltarna.

Under månaden tog fonden in 8 nya innehav via primärmarknaden. Dessa var Lonestar, Bilia, Foxway, Media Central, Fortaco, Austevoll, Tidewater samt Hedin Mobility Group.

”Vi sålde inga positioner aktivt förra månaden, men vårt ägande i den finsk/svenska fastighetsemittenten Cibus löstes in i förtid. I slutet av juni uppgick den totala fastighetsexponeringen inklusive husbyggare och hotell till 5,8 procent av AUM, varav 1,7 procent i Sverige inklusive Castellums seniora obligationer (0,9 procent av AUM).”

Aktiviteten på primärmarknaden var hög under månaden. Totalt emitterades obligationer för cirka 25 miljarder norska kronor, vilket är det högsta nivån sedan oktober 2021. Industriemittenter stod för 35 procent av volymen, medan TMT och energi stod för 21 respektive 11 procent.

De fem största emittenterna i portföljen var Stena, SFL Corporation, Nordax Group, Wallenius Wilhelmsen samt Scatec med portföljvikter om 2,4, 1,7, 1,7, 1,6 respektive 1,6 procent.

Finans och energi var de sektorer fonden hade störst exponeringar mot vid månadsskiftet. De utgjorde 17 respektive 15 procent av portföljen.

Kreditdurationen rapporterades vara 2,0 år och räntedurationen låg på 0,8 år.

Pareto Nordic Corporate Bond, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,44
Fond i år, förändring i procent4,14

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons