Pareto Nordic Corporate Bond ökade 0,4 procent i december – försiktigt optimistiska framöver

Publicerad

Fonden Pareto Nordic Corporate Bond C steg 0,4 procent i december. Under 2021 avkastade fonden 5,6 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltarteamet bestående av Øyvind Hamre, Stefan Ericson och Thomas Larsen.

Inledningsvis skriver förvaltarna att 2021 varit ett hektiskt år på den nordiska high yield marknaden. Det var ett år med solid utveckling och stark tillväxt gällande förvaltade tillgångar för fonden.

”2021 kännetecknades av en gynnsam makromedvind för nordisk high yield, med sin låga räntekänslighet och korta kreditduration. Vi går in i 2022 med något lägre kreditspreadar och fortsatt låga räntor, men den nordiska marknaden fortsätter att ha attraktiva kreditspreadar och betydligt lägre duration än jämförbara kreditmarknader globalt. De nordiska länderna har starka ekonomier och har hanterat Corona-situationen väl. Dessutom får regionen höga poäng på ESG, transparens och har en låg grad av korruption och politisk risk”, skriver förvaltarna.

Under december deltog inte fonden i någon transaktion på primärmarknaden. Aktiviteten på primärmarknaden har varit dämpad sedan mitten på november. Framöver menar man däremot att prognosen ser bra ut gällande nya emissioner under januari och februari då flera transaktioner skjutits upp.

Förvaltarna menar att man är försiktigt optimistisk framöver med avseende på den nordiska high yield marknaden under 2022.

”Vi erkänner dock att de nuvarande högre värderingarna resulterar i ökad risk och mindre potential för ytterligare kapitaltillväxt utöver underliggande löpande kupongavkastning. Därför anser vi att det är klokt att tillämpa en något konservativ investeringspolicy när man lägger till nya positioner i portföljen”, skriver förvaltarna.

De största emittenterna i fonden vid månadsskiftet var Verisure, Kistefos, Cidron Romanov, Link Mobility och Intrum.

Pareto Nordic Corporate Bond C, %december, 2021Fond MM, förändring i procent0,4Fond i år, förändring i procent5,6

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons