Pareto ESG Global Corporate Bond minskade 1,90 procent i februari – amerikanska dollarn blev en stark tillflykt

Publicerad

Fonden Pareto ESG Global Corporate Bond A minskade 1,90 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,60 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Stefan Ericson, Mathias Lundmark och Nawel Boukedroun.

Inledningsvis lyfter förvaltaren fram Rysslands invasion av Ukraina de kraftiga sanktionerna mot de flesta länderna i världen inflört mot Ryssland. Dessa påverkar både bolag och ekonomiska utsikter kraftigt. Ur ett globalt perspektiv påverkar Ryssland mestadels energisektorn.

Under månadens sista dagar stabiliserade sig aktie- och kreditmarknaden något. Amerikanska dollarn blev en stark tillflykt för och stärktes mot de flesta andra valutor.

”Vi tror att Europa kommer vara påverkat en del av kriget, särskilt med energiförsörjning. USA har inte alls samma koppling eller geografiska närhet, och vi ser att amerikanska high yield namn har stärkts senaste dagarna. Fonden har fortsatt en övervikt mot sektorer som hälsosektorn och förnybar energi”, kommenterar fondens förvaltare.

Vidare skriver fondens förvaltare att nyemissionsmarknaden varit avvaktande under februari. Aktiviteten för fonden var endast i andrahandsmarknaden där man justerade ner ett par positioner för att tillgodose utflöden i fonden och bibehålla fondens karaktär.

De största emittenterna i fondens portfölj var UPM-Kymmene, Ht Troplast och SGL TransGroup International med portföljvikter om 3,5, 3,0 respektive 3,0 procent.

Största sektorerna i fonden var industri, icke-cyklisk konsumption och finans med exponeringar om 25, 22 respektive 11 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var Europa största region med 42 procent. Därefter kom USA med 31 procent.

Pareto Global Corporate Bond A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-1,90Fond i år, förändring i procent-3,48

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons