Pandemilagen slopas sista mars

Publicerad

Pandemilagen kommer att slopas den sista mars och från april ska covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom. Det föreslår regeringen i en proposition, skriver nyhetsbyrån TT.

På frågan om vad regeringen gör om det blir en ny våg i höst och det finns behov av åtgärder igen svarar socialminister Lena Hallengren att regeringen inte ser det som sannolikt.

En av effekterna av detta är att den som misstänker sig ha blivit smittad inte längre är skyldig att söka läkare. Kravet på smittspårning försvinner och inga krav kan ställas på karantän eller isolering. Rätten till smittbärarpenning försvinner också.

Dock kvarstår anmälningsplikt för vården.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons