Överskottet i Kanadas handelsbalans uppgick till 3,13 miljarder kanadensiska dollar i november – väntat var ett överskott på 2,03

Överskottet i Kanadas handelsbalans uppgick till 3,13 miljarder kanadensiska dollar i november. Månaden innan visade ett överskott på 2,09 miljarder.

Marknaden räknade, enligt Bloomberg, med ett överskott på 2,03 miljarder.

Kanada, BCADnovember, 2021KonsensusFörändring mot konsensusoktober, 2021Handelsbalans3,132,0354,2%2,09Konsensusdata från Bloomberg

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons