Orphazyme guidar för en lägre rörelseförlust under 2021 jämfört med tidigare prognos

Danska bioläkemedelsföretaget Orphazyme guidar för en lägre rörelseförlust under 2021 än vad som tidigare prognostiserats. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rörelseförlusten väntas bli på mellan 630-640 miljoner danska kronor, jämfört med tidigare prognos på 670-700 miljoner danska kronor.

Den något lägre förlusten beror på att rörelsekostnaderna förväntas nu bli lägre på 665-675 miljoner danska kronor från tidigare 700-720 miljoner danska kronor.

Prognosen över intäkterna snävas in samtidigt till mellan 35-37 miljoner danska kronor, vilket är i den övre delen av det tidigare prognosintervallet 30-40 miljoner danska kronor.

Guidningen över kassapositionen är att den vid årsskiftet inte ska ha understigit 100 miljoner danska kronor, mot tidigare inte mindre än 80 miljoner danska kronor.

Orphazyme släpper den nya guidningen mot bakgrund av de preliminära resultaten för 2021 vilka kommer presenteras den 15 mars.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons