Orexo ökar omsättning och minskar förlusten under första kvartalet

Publicerad

Läkemedelsbolaget Orexo redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade rörelseförlusten.

Omsättningen steg 20,5 procent till 159,4 miljoner kronor (132,3).

Ebitda-resultat blev 2,8 miljoner kronor (-23,9), med en ebitda-marginal på 1,8 procent.

Rörelseresultatet blev -13,2 miljoner kronor (-36,8).

Resultatet efter skatt blev -23,6 miljoner kronor (-31,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,69 kronor (-0,92).

”Intäkterna i kronor för ZUBSOLV ökade under kvartalet och kan förklaras av den starka US-dollarn i kombination med en gynnsam prisutveckling. Som förväntat har vi sett en nedgång i efterfrågan på ZUBSOLV under det första kvartalet vilket är i linje med den så gott som årliga säsongseffekten, men också på grund av en svagt negativ marknadstillväxt”, skriver vd Nikolaj Sørensen i rapporten och fortsätter:

”Höjdpunkten under det första kvartalet var när vi meddelade att ZUBSOLV blir rekommenderad och subventionerad av samtliga Medicaid-betalare i New York från och med den 22 mars i år. ZUBSOLV har presterat bra inom det kommersiella segmentet i New York, men har aldrig tidigare varit subventionerad av Medicaid-betalare i delstaten”, förklarar Orexo-chefen.

Orexo, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning159,4132,320,5%
EBITDA2,8-23,9
EBITDA-marginal1,8%
Rörelseresultat-13,2-36,8
Nettoresultat-23,6-31,5
Resultat per aktie, kronor-0,69-0,92

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons